Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

  Ο Carl Rogers χρησιμοποιεί ως έννοια κλειδί στη θεωρία του τον εαυτό. Σύμφωνα με την φαινομενολογική του θέση το άτομο αντιλαμβάνεται τον κόσμο μ ένα μοναδικό τρόπο.  Η αυτοσυνέπεια(self -consistency) εκφράζει την απουσία σύγκρουσης ανάμεσα στις αντιλήψεις που έχει ένα άτομο για τον εαυτό του.
   Ακόμη τονίζει την σημασία της συμφωνίας(congruence) ανάμεσα στον εαυτό και την εμπειρία, δηλαδή την προσπάθεια που κάνει ο άνθρωπος για να συνδέσει αυτό που αισθάνεται με την εικόνα που έχει για τον εαυτό του. H πλήρης βέβαια συμφωνία είναι αδύνατη γιατί τότε δεν θα είχε κανένα κίνητρο για να τον βελτιώσει. Επίσης κάποιες φορές βιώνει μια κατάσταση έντονης ασυμφωνίας(incongruence) ανάμεσα στην αντίληψη για τον εαυτό του και την πραγματικότητα η οποία χαρακτηρίζεται από άγχος .  Σύμφωνα με τον Rogers η παραπάνω κατάσταση ξεκινάει όταν ένα παιδί δεν έχει θετική αντιμετώπιση από τους γονείς του και μπορεί να εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα που είναι αποδεκτά γι αυτούς αλλά τελικά δεν αντιπροσωπεύουν το ίδιο. 
  Στους ψυχολογικά υγιείς ανθρώπους υπάρχει  σημαντική συμφωνία ανάμεσα στον πραγματικό εαυτό(actual self)  και στον ιδανικό εαυτό(ideal self)-τον εαυτό που θα ήθελαν να έχουν. Γι αυτό διαθέτουν περισσότερη αυτοπεποίθηση, είναι κοινωνικά ισορροπημένοι και ικανότεροι να αντιμετωπίζουν τις καθημερινές δυσκολίες.

 

    Σκεφτείτε λοιπόν πως βλέπετε τους διαφορετικούς εαυτούς σας δηλαδή τον πραγματικό όπως τον αντιλαμβάνεστε αυτή την στιγμή, τον ιδανικό-που θα θέλατε  να έχετε- και τον εαυτό που φοβάστε-δεν θα θέλατε να έχετε. Αξιολογήστε την μεταξύ τους σχέση και αναρωτηθείτε τι αποζητάτε, τι θεωρείτε ιδανικό για εσάς και τι φοβάστε. Γνωρίστε καλύτερα τον πραγματικό σας εαυτό, βελτιώστε τον και αγαπήστε τον....!!!!!!!!

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΘΕΩΡΙΑ 3 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ


  Ο Hans Eysenck, Γερμανός ψυχολόγος, χρησιμοποίησε την ανάλυση παραγόντων για τον προσδιορισμό τριών διαστάσεων της προσωπικότητας. Υπολογίζοντας σε ποια διάσταση βρίσκεται ένα άτομο προσδιορίζεται και ο τύπος της προσωπικότητας του.  Η διάσταση του νευρωτισμού (neuroticism) μετρά το επίπεδο σταθερότητας/αστάθειας ενός ατόμου. Τα σταθερά άτομα είναι ατάραχα, ήρεμα, αξιόπιστα ενώ τα ασταθή είναι αγχώδη, κυκλοθυμικά και αναξιόπιστα. Η διάσταση της εξωστρέφειας (extraversion) μετρά το επίπεδο εσωστρέφειας /εξωστρέφειας του ατόμου. Το παραπάνω σχήμα απεικονίζει την αλληλεπίδραση των διαστάσεων της εσωστρέφειας/εξωστρέφειας και σταθερότητας/αστάθειας από την οποία γεννιούνται τέσσερις τύποι προσωπικότητας, ίδιοι με εκείνους που είχαν αναγνωριστεί από τον Ιπποκράτη πριν από τουλάχιστον δύο χιλιάδες χρόνια.
Οι δυο διαστάσεις Neuroticism και Extraversion χρησιμοποιήθηκαν με τα αρχικά τους E και N και οδήγησαν στα εξής:
High N and High E = Choleric type
High N and Low E = Melancholic type
Low N and High E = Sanguine type
Low N and Low E = Phlegmatic type
Ο μελαγχολικός είναι καταθλιπτικός, φοβικός, καχύποπτος, αργός και γενικότερα εσωστρεφής.
Ο χολερικός  είναι ευέξαπτος, πικρόχολος, βίαιος και στην κοινωνική του ζωή εξωστρεφής.
Ο φλεγματικός είναι απαθής, αδρανής, νωθρός, δειλός και εσωστρεφής.
Ο αιματικός είναι κοινωνικός, δραστήριος, ενθουσιώδης, αισιόδοξος και εξωστρεφής.

Υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη βιολογικής βάσης στην θεωρία του και γι αυτό η κληρονομικότητα εξηγεί κατά το ήμισυ τη μεταβλητότητα των διαστάσεων μεταξύ των ανθρώπων.